søndag 5. juli 2015

En takk til Nannestad videregående skole

Boliviafamilien har i flere år hatt stor nytte av støtte fra elever og lærere ved Nannestad videregående skole, som har samlet inn betydelige beløp til glede for Bolivias barn. Lærer og ildsjel Anne Margrethe Langerud har også vært med oss på rundreise flere ganger. Litt mer om hva det har resultert i - og en dypfølt takk - er nå publisert på skolens nettsider.