mandag 2. november 2009

FN-dagen: Takk til...

...Bamsebu barnehage, Taremareby barnehage, og Teinå skole. Alle disse har samlet inn penger til våre prosjekter for barna i Bolivia. Lapskaus og saft, kaker og kaffe, barnekunst til salgs. En femmer her og en tier der: Til sammen blir det som er samlet inn på FN-dagen av disse barna like mye som hele årsbudsjettet for en barnehage i Bolivia!

Ingen kommentarer: