onsdag 18. januar 2012

2011 i tall

(Varm velkomst ved Evangelina Booth, Boliviafamiliens første barnehjem)

Boliviafamilien handler om å hjelpe mennesker. Barn og unge. Men det gjør vi ikke med milde tanker og gode håp. Vi gjør det med penger - penger vi har fått fordi man ser det skaper resultater, og hvor hver eneste krone fra fadderne har kommet barna til nytte, uten at noe går bort i administrasjon. Tradisjonen tro kommer her en rask oppsummering av fjorårets tall (med 2010 i parentes):

Ved utgangen av 2011 er vi i Boliviafamilien 897 (883) faddere som hjelper 1009 (987) barn ved 5 barnehjem, 17 dagsentre og 1 barnehage. Vi har 38 (35) barn som mangler faddere. Ut fra dette ser det kan skje ut som om vi har fått 14 nye faddere gjennom året. I virkeligheten har vi fått betydelig flere enn det, men husk at vi nå går inn i vårt 30. år. Noen av våre faddere faller fra, av helt naturlige grunner...

Hjelpen vår kom i form av bidrag på til sammen 2,73 (2,78) millioner kroner sendt til Bolivia gjennom året. La så en økonom leke bittelitt med dette tallet: 2,73 millioner x 52012 (norsk BNP per capita, i dollar, justert for kjøpekraftsparietet) / 4592 (ditto for Bolivia) = 30,9. Og hva er så dette? Jo, alt koster mindre i Bolivia, og dette er hvor mye du måtte hatt i Norge for at det skulle tilsvart den hjelpen vi sendte til Bolivia. 31 millioner kroner!

Det er først når man ser dette man kan få et inntrykk av hva hjelpen betyr for de som mottar den: Hvordan det som for oss er småpenger og som ikke en gang lager en liten hump i veien mot enda større velstand, kan forandre andres liv til det bedre. Det fyller små mager med mat, små hoder med kunnskap, og holder hjerter varme, både i Norge og Bolivia.

Har vi likevel stagnert, tross flere faddere og barn, spør du kanskje da. Faktisk ikke! Den tilsynelatende nedgangen skyldes at vårt store prosjekt, barnehjemmet Casa Himmelbjerget i Potosi, var over den største og mest kostbare byggefasen. Derfor måtte vi "bare" skaffe og sende 146 620 kroner til byggingen i 2011, mot 392 825 i 2010, en reduksjon på 246 205 kroner. Like fullt fikk altså Potosi det de hadde bruk for i byggingen. Faktisk står det fortsatt noen dollar igjen på byggekontoen deres hos Frelsesarmeen i La Paz. Men vi vet at 2012 vil bringe nye utfordringer her, særlig i forbindelse med utrustingen av sidebygget med spisesal og hybel for frivillige...

Korrigert for lavere byggekostnader ved Casa Himmelbjerget ble det altså cirka 200 000 kroner mer til alt annet. (Her er også Casa Himmelbjerget selv et eksempel: De fikk mindre byggepenger, men betydelig mer driftsstøtte.) Derfor, kjære faddere og andre bidragsytere, er vi strålende fornøyd med innsatsen deres også i fjoråret, og takknemlige for muligheten det har gitt til å hjelpe Bolivias fattige!

Planene for 2012 er enkle. Vi skal bygge videre, stein på stein. Gjøre ferdig Casa Himmelbjerget, plante de siste trærne ved Corazon Grande Casa Baste Fanebust, oppgradere tilsvarende ved mange av våre barnehjem og dagsentre, skaffe faddere til flere barn så trenger det. Stille og rolig. Det håper vi du vil hjelpe oss med...for hvem skal ellers gjøre det?
.

Ingen kommentarer: