tirsdag 9. februar 2010

Julefeiring for Cochabambas fattige barn
Dette er en flott tradisjon, som begynte med at vi arrangerte julefest for alle de barna som sitter inne - sammen med sine mødre - i det beryktede San Sebastian-fengselet i Cochabamba. Vi gjorde dette i flere år, til stor glede for både barn og mødre. Men etter hvert kom flere andre organisasjoner etter, med samme type arrangement. Etter hvert ga dette det snodige resultat at noen av barna innefor murene nærmest ble oversvømt med gaver og festligheter, mens mange utenfor ikke får noe som helst. Når barna i fengselet også får gå i barnehage og på skole (utenfor murene), er det sørgelige faktum at selv om det er helt uholdbart at barn skal straffes for det mødrene (kanskje) har gjort, så finnes mange barn i Bolivia som har det verre enn disse.

Dette var ingen grunn til å avslutte prosjektet, men derimot til å flytte det ut i en av Cochabambas mange fattige bydeler. Det har vi gjort de siste årene. Det har også den store fordelen at jentene ved Corazon Grande Casa Baste Fanebust kan delta i festlighetene, ved å dele ut mat, snop og gaver. De får se at de selv, som vokser opp på barnehjem, er mer privilegerte enn mange andre. Og det gir barn som selv er vant til å motta hjelp, mulighet til å oppleve gleden ved å hjelpe andre. De blir hjelpere, ikke ofre.

Årets arrangement var til glede for cirka 350 barn. Som året før ble det sponset av sport og spill, nærmere bestemt sprekingene bak Hjerteløpet i Haugesund og vinneren av Round Table Sandnes' sitt julecasino - samt noen private givere. En stor takk til dere alle!
.

Ingen kommentarer: