fredag 18. desember 2009

Takina Wasi

Dette er ikke et av Boliviafamiliens prosjekter, men så beslektet med det vi holder på med at vi gjerne tar det med like vel: Musikkskolen Takina Wasi i Cochabamba. Dette er et sangens og musikkens hus, og på foreningens egen nettside skriver de dette om sitt formål:

Bygge opp og videreutvikle et ressurssenter i en fattig bydel i Cochabamba by i Bolivia. Vi vil gi barn med dårlig utgangspunkt, økonomisk og sosialt, en mulighet til å fullføre skolegangen og en mulighet til en bedre framtid. Takina Wasi ønsker å bygge bro mellom ulike grupper av folket.

I Boliviafamilien har vi tre barnehjem og fem dagsenter i Cochabamba, men ser slett ikke bort fra at vi også vil avlegge Takina Wasi en visitt ved nese besøk i landet. Sjekk ut nettsiden deres, og dersom du ønsker å hjelpe dem med en julegave er det helt sikkert velkomment...

Ingen kommentarer: