tirsdag 12. oktober 2010

Nytt og gammelt på La Roca


La Roca ligger i distriktet Cali Canto i Cochabamba. Dette var et dagsenter vi begynte å støtte i 2006, og vi har et førtitalls faddere her.Området opplever stor tilstrømning fra bygdene utenfor byen. Derfor har det vært vanskelig å finne et fast sted å være; man har blitt tvunget til å flytte fra plass til plass, alt etter som leiekontraktene har blitt sagt opp.


En av de virkelig gledelig tingene vi har kunnet gjøre i 2010, er å kjøpe et eget bygg til La Roca. Det kostet den nette sum av 15 000 dollar. Straks det var gjort, trådte det driftige offiserparet som driver senteret, John og Tracey Hastie, til med sine venner og kjente, og skaffet midler til den nødvendige ombyggingen.


Det vil si: Det aller mest nødvendige av tilpasning. For her er det trangt, og det kreler med (mest) små og store barn. Derfor fikk vi stukket i hånden et prosjekt til ombygging, også dette på 15 000 dollar. Forhåpentligvis er dette noe vi - med gode hjelpere! - vil klare å få finansiert. Behovet er ihvertfall stort, selv om man har klart å få til imponerende mye med de små ressursene man har hatt.

Ingen kommentarer: